نوبت دهي

جهت تعيين و دريافت نوبت روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الي 15 با بيمارستان فوق تخصصي زنان صارم  تهران به شماره چهاررقمي 4702 داخلي 1515 تماس حاصل فرماييد