درمان درمنزل در فیسبوکپزشکی در منزل در توئیتردرمان در منزل در گوگل پلاس

درباره ما

مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای بالینی و خدمات درمانی و پزشکی در منزل تحت عنوان سلامتگاه نوین غرب که طی موافقت اصولی و قرارداد تاسیس به شماره 1983 مورخ 92/4/16 از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و پروانه بهره برداری/تاسیس به شماره 21077/130/ص/93 مورخ 93/10/21 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران تاسیس گردیده است. نوبت کاری شبانه روزی بوده و نحوه اداره، انتفاعی میباشد. سایت جاری سایت رسمی مرکز می باشد.

مدیر و موسس مرکز : آقای دکتر کامران بهادری

 • پر رنگ
 • ایتالیک
 • زیرخط
 • ضربه
 • نقل قول
 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink: